M.Sc. Students

2020-2022 Batch

NameRoll Number Email ID
ADHYAYAN BOORA
AKASH DATTATRYA ATKAL
AMARENDRA KUMAR VERMA
ANKUR SHIVHARE
ANKUSH SEMWAL
ANURAG PRIYADARSHI
BENDANGKOKBA R JAMIR
BHAVIN ANILBHAI JOGI
BHUMIKA SAHU
CHETAN SHAKTI PANDEY
Debanjan Karan
DIKSHA SHARMA
DIPTANSHU BASAK
Diya Bansal
GARVIT SHRIVASTAVA
KAILASH DUKIYA
KANIKA
KAUSIK DAS
NIKHIL EASAW
NILAY KUSHAWAHA
POONAM SINGH
PRASHANT SINGH LOHIYA
RAMAVATAR DEVANDA
SANDEEP SINGH
SATYA BRATA SAHOO
SAYAK DATTA
UDIT KUMAR
2003151001
2003151002
2003151003
2003151004
2003151005
2003151006
2003151007
2003151008
2003151009
2003151010
2003151011
2003151012
2003151013
2003151014
2003151015
2003151016
2003151017
2003151018
2003151020
2003151021
2003151022
2003151023
2003151024
2003151026
2003151027
2003151028
2003151030
msc2003151001@iiti.ac.in
msc2003151002@iiti.ac.in
msc2003151003@iiti.ac.in
msc2003151004@iiti.ac.in
msc2003151005@iiti.ac.in
msc2003151006@iiti.ac.in
msc2003151007@iiti.ac.in
msc2003151008@iiti.ac.in
msc2003151009@iiti.ac.in
msc2003151010@iiti.ac.in
msc2003151011@iiti.ac.in
msc2003151012@iiti.ac.in
msc2003151013@iiti.ac.in
msc2003151014@iiti.ac.in
msc2003151015@iiti.ac.in
msc2003151016@iiti.ac.in
msc2003151017@iiti.ac.in
msc2003151018@iiti.ac.in
msc2003151020@iiti.ac.in
msc2003151021@iiti.ac.in
msc2003151022@iiti.ac.in
msc2003151023@iiti.ac.in
msc2003151024@iiti.ac.in
msc2003151026@iiti.ac.in
msc2003151027@iiti.ac.in
msc2003151028@iiti.ac.in
msc2003151030@iiti.ac.in

2021-2023 Batch

NameRoll NumberEmail ID
ANURAG
ARKADEEP DAS
AVINASH KAUR
BHUWAN MOYAL
DEBANKAN SANNAMOTH
GIRISH RAJU WAKALE
HITESH ARORA
HRITHIK
JOGINDER
KALI MEENA
KANAD SENGUPTA
KAPIL TULSHIRAM MEHETA
KUMAR SAUMYA
LAKSHA PRADIP DAS
LUCKY RAJ
MAHIMA KOCHAR
PALZOR LEPCHA
RIK CHAKRABORTY
SATYABRATA MANDAL
SHANKAR NAIR
TARUN INDORIYA
UTTAMA KUMAR SAINT
VIKASH KUMAR SINGAR
VIKRANT SHARMA
VINEET KUMAR
2103151002
2103151003
2103151004
2103151005
2103151006
2103151007
2103151008
2103151009
2103151010
2103151011
2103151012
2103151013
2103151015
2103151016
2103151017
2103151018
2103151019
2103151020
2103151021
2103151022
2103151026
2103151027
2103151028
2103151029
2103151030
msc2103151002@iiti.ac.in
msc2103151003@iiti.ac.in
msc2103151004@iiti.ac.in
msc2103151005@iiti.ac.in
msc2103151006@iiti.ac.in
msc2103151007@iiti.ac.in
msc2103151008@iiti.ac.in
msc2103151009@iiti.ac.in
msc2103151010@iiti.ac.in
msc2103151011@iiti.ac.in
msc2103151012@iiti.ac.in
msc2103151013@iiti.ac.in
msc2103151015@iiti.ac.in
msc2103151016@iiti.ac.in
msc2103151017@iiti.ac.in
msc2103151018@iiti.ac.in
msc2103151019@iiti.ac.in
msc2103151020@iiti.ac.in
msc2103151021@iiti.ac.in
msc2103151022@iiti.ac.in
msc2103151026@iiti.ac.in
msc2103151027@iiti.ac.in
msc2103151028@iiti.ac.in
msc2103151029@iiti.ac.in
msc2103151030@iiti.ac.in